Kategori:

Att dansa skänker glädje och vi försöker hålla öppet i den mån vi kan. På Karamba Dance Studio har vi vidtagit några åtgärder för att kunna göra dansen så säker som möjligt för alla.

  • Vår luftiga sal är 100 m² så alla får plats mellan varandra
  • Studion har stora fönster och god ventilation för god luftgenomströmning
  • Vi följer max antal deltagare enligt restriktionerna
  • Studion städas dagligen
  • Vi har handsprit i studion
  • Samtliga uppmanas att tvätta händerna innan/efter lektionerna
  • Den som känner sig det minsta sjuk stannar hemma. För allas trygghet gäller det både instruktörer och elever.
Senaste kommentarer