Allmänna regler och policy


Vad som gäller för Kursanmälan

Anmälan hos oss

Det går bra att anmäla sig med eller utan partner. Anmäler du dig utan partner så kommer vi att försöka hitta en partner så det bli jämt som möjligt. Om kursen är fullt hamnar du på kölistan, du kan maila oss om du dubbelkolla om det finns plats. Under lektionerna används endast inneskor.

Obs: Anmälan är bindande.

Avanmälan hos oss

Eventuell avanmälan måste skickas in skriftligen, och komma in senast 5 dagar före kursstart. Så fort avanmälan har kommit in till oss  skickar vi en bekräftelse till dig. Vid avanmälan senare än 5 dagar före kursstart debiteras en avgift på 200kr/kurs du är anmält dig till. Vid avanmälan fr.o.m. kursstartsdagen och framåt debiteras full kursavgift.

Om du mot inte mottagit en bekräftelse på avanmälan inom 3-5 arbetsdagar ber vi dig att kontakta oss genast.

Frånvaro efter kursstart berättigar inte återbetalning av kursavgiften. Om du p.g.a. sjukdom inte har möjlighet att utföra kursen och kan styrka detta med läkarintyg återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser, minus avanmälningsavgiften enligt ovan.

Ångerrätt hos oss

En anmälan till Karamba dance studios kurser är bindande. Du har däremot rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar från bokningsdatum då du gjorde anmälan enligt lagen om distansavtal.

 

oförutsedda händelser.

Karmaba dance studio ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilka beror på omständigheter utanför Karmaba dance studio kontroll, och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas. Exempel på en sådan omständighet kan vara vatten- och brandskada, strejk, lockout, naturkatastrof, myndighetsbeslut eller allvarlig smittspridning. Det gäller också annan omständighet som parten inte råder över och som förhindrar parten att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter. Omständigheter som ovan befriar parten från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda

All träning hos oss sker på egen risk och under eget ansvar. Detta innebär att du behöver ha en egen försäkring

om olyckhändelser

Skulle du bli sjuk så vill vi att du hör av dig till oss på mail alt. på vår Instagram Direct Message. För att kunna frysa kurstillfällen som ev. missas vid sjukdom, ska sjukdomen kunna styrkas med läkarintyg. Om du på grund av sjukdom ej har möjlighet att fullfölja kursen och kan styrka detta med läkarintyg, så återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser, minus avanmälningsavgift enligt ovan.

Vi förbehåller oss rätten till ändring av lärare, vikarie, lov och lokal ifall det skulle bli nödvändigt.

Vi ansvarar inte för värdesaker, och rekommenderar dig att aldrig lämna dina värdesaker i omklädningsrummen